Dąbrowa Górnicza
32 268 10 68
pogoria@air.travel.pl
Kraj / Region
Wyjazd od
Powrót przed
Wylot z / wyjazd z
Liczba dorosłych
Liczba dzieci
Transport
więcej opcji
Ważne informacje przed podróżą

BAGAŻ REJESTROWANY (tzw. główny) musi być zapakowany w walizki lub inne odpowiednie opakowanie umożliwiające bezpieczny przewóz (zaleca się zamykanie bagażu na zamki szyfrowe lub kłódki) oraz oznaczony (najlepiej poprzez specjalna przywieszkę) imieniem, nazwiskiem, oraz adresem, pod który należy odesłać bagaż w razie zaginięcia.

WAŻNE! Linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie poniżej wymienionych przedmiotów przewożonych w bagażu rejestrowanym:

 • gotówki i papierów wartościowych
 • biżuterii, metali i kamieni szlachetnych
 • dzieł sztuki/ wyrobów artystycznych o dużej wartości
 • komputerów, aparatów fotograficznych, kamer video, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
 • dokumentów urzędowych, handlowych lub prywatnych, tożsamości i
 • dokumentów podróży.
 • kluczy
 • leków
 • płynów
 • przedmiotów łatwo tłukących się
 • artykułów żywnościowych, szczególnie łatwo psujących się.

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za bagaż od momentu odprawy (Check – In) aż do momentu odbioru bagażu przez Pasażera.

BAGAŻ PODRĘCZNY (tzw. kabinowy) - pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu w kabinie dla pasażerów

Do limitów bagażu podręcznego nie są wliczane:
* mała torebka damska
* płaszcz
* parasol lub laska
* aparat fotograficzny, kamera video, lornetka
* jedzenie dla niemowlęcia na czas trwania lotu
* kule i przyrządy ortopedyczne

Bagaż podręczny nie może zawierać:
* broni palnej i innego rodzaju broni jak i jej imitacji
* przedmiotów o ostrych końcach lub krawędziach (n.p. nożyczki, pilniczek, żyletki, rzutki, korkociągi, pesety, scyzoryki, noże itp.)

PRZEWÓZ SUBSTANCJI PŁYNNYCH
W związku z pojawieniem się nowego zagrożenia dla lotnictwa cywilnego - płynnych materiałów wybuchowych, Unia Europejska wprowadziła nowe środki ochrony pasażerów. Ograniczają one ilość płynów, które pasażerowie mogą przenosić przez stanowiska kontroli bezpieczeństwa. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich pasażerów korzystających z portów lotniczych UE, niezależnie od kierunku ich podróży. W punktach kontroli bezpieczeństwa, każdy pasażer i jego bagaż poddawani są kontroli pod kątem wykrycia niedozwolonych płynów.

Jakie ilości płynów można przewozić?
Płyny przewożone w bagażu kabinowym muszą znajdować się w pojemnikach, z których żaden nie może przekraczać 100 ml - muszą być zapakowane w jedną przezroczystą plastikową i zamykaną torbę o pojemności nie przekraczającej łącznie jednego litra. Takie torebki można zazwyczaj kupić w portach lotniczych.

Substancje zakwalifikowane do grupy płynnych:

 • woda i inne napoje, zupy, syropy
 • perfumy
 • żele (np. do włosów, kąpieli)
 • pasty (w tym pasty do zębów)
 • kosmetyki w płynnej formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs)
 • kremy, odżywki i oliwki
 • spraye
 • substancje płynne pod ciśnieniem (np. żele do golenia, dezodoranty)
 • inne substancje o podobnej konsystencji


Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, każdy pasażer jest zobowiązany do:

 • przekazania do sprawdzenia plastikowych toreb z opakowaniami zawierającymi substancje płynne w punktach kontroli bezpieczeństwa;
 • zdjęcia nakrycia wierzchniego (płaszcza, kurtki) - zostaną one oddzielnie prześwietlone przy użyciu urządzenia rentgenowskiego, podczas gdy pasażer będzie kontrolowany przy zastosowaniu bramki magnetycznej do wykrywania metali;
 • wyjęcia przenośnego komputera i innych większych urządzeń elektrycznych z bagażu kabinowego - zostaną one oddzielnie prześwietlone przy użyciu urządzenia rentgenowskiego.


Zasady dotyczące przewozu substancji płynnych nie obejmują:

 • bagażu rejestrowanego.
 • pokarmów dla dzieci przeznaczonych do spożycia podczas podróży - w tym przypadku nie ma ograniczeń odnośnie ilości; 
 • Płynów (np. perfumy, alkohole) zakupionych w sklepach położonych na lotnisku za punktem kontroli kart pokładowych możemy przewozić bez ograniczeń ilościowych.


WAŻNE!
W PRZYPADKU PRZEWOZU LEKÓW ZAWIERAJACYCH NARKOTYKI LUB INSULINE WRAZ ZE STRZKAWKAMI NALEŻY TO ZGŁOSIĆ najpóźniej na 4 dni robocze przed planowaną datą wylotu. Pasażer przewożący tego rodzaju leki powinien posiadać ze sobą podczas podróży aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające o konieczności zażywania danego leku (najlepiej w języku angielskim).


NADBAGAŻ ORAZ SPRZĘT NIETYPOWY:

Nadbagaż - Jeżeli przekroczysz limit bagażu bezpłatnego (linie lotnicze mają różne limity bagażowe), zobowiązany jesteś zapłacić określoną przez daną linię lotniczą kwotę za bagaż nadliczbowy.

 • PARASOL PLAŻOWY musi być zapakowany w odpowiedni sposób, najlepiej opakowany w folie, oklejony taśmą i opisany tak samo jak bagaż główny. Należy go nadać przy odprawie check-in. Za przewóz parasola NIE JEST pobierana dodatkowa opłata.
 • WÓZEK DZIECIĘCY przewozi się w ramach bezpłatnego bagażu. W większości przypadków wózek ten może zostać oddany dopiero w momencie wejścia na pokład samolotu.
 • FOTELIKI DZIECIECE ORAZ NOSIDEŁKA PLASTIKOWE mogą być transportowany jedynie w lukach bagażowych.
 • SPRZĘT SPORTOWY - Gdy masz zamiar przewieźć jakikolwiek sprzęt sportowy, najlepiej zgłosić to już podczas zakładania rezerwacji. Za przewóz sprzętu sportowego linie lotnicze pobierają opłaty.
  • rower - należy pamiętać o wcześniejszym przygotowaniu roweru do transportu czyli wymontowaniu kierownicy, spuszczeniu powietrza z opon, przykręceniu pedałów.
  • sprzęt do nurkowania - możesz przewieźć tylko i wyłącznie pustą butlę do nurkowania, która musi być spakowana do odpowiedniej torby! W torbie może znajdować się tylko ABC air jacket, octopus, pianka. Nie bierz ze sobą ciężarków!
  • deska surfingowa – należy pamiętać o odpowiednim zapakowaniu, jak również o tym, że można zabrać tylko jeden pędnik np. żagiel lub spadochron.
  • narty - Sprzęt narciarski musisz zapakować do pokrowca z uchwytami i dodatkowo zabezpieczyć przed skaleczeniem krawędziami.


INSTRUMENTY MUZYCZNE - W kabinie samolotu nie można przewozić dużych instrumentów muzycznych, takich jak harfa czy kontrabas. Inne instrumenty, takie jak gitara, wiolonczela czy skrzypce, które przekraczają rozmiary bagażu podręcznego, można przewozić w kabinie po uprzednim zarezerwowaniu miejsca na instrument i wniesieniu odpowiedniej opłaty.

ZAGINIECIE lub USZKODZENIE BAGAŻU
W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu należy zgłosić to Przewoźnikowi natychmiast przy odbiorze bagażu, w porcie przylotu przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu i kontroli celnej. Przewoźnik lub jego przedstawiciel, sporządza pisemny protokół zaginięcia lub uszkodzenia bagażu (PIR). Należy zachować kupon nadania bagażu, protokół (PIR), bilet lotniczy, odcinek karty pokładowej. Bagaż nieodnaleziony w ciągu 21 lub 30 dni (w zależności od przewoźnika) od daty złożenia reklamacji jest uznawany za zaginiony.

Pisemna reklamacja powinna być przesłana listem poleconym bezpośrednio do linii lotniczej najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy.
Wraz z reklamacją należy przesłać oryginały poniższych dokumentów:

 • kupon nadania bagażu,
 • protokół szkody/zaginięcia (PIR)
 • listę rzeczy znajdujących się w nim
 • bilet
 • kartę pokładową
 • informacje czy bagaż był ubezpieczony i gdzie lub polisę ubezpieczeniowa bagażu.
 • dodatkowo można przesłać również zdjęcie uszkodzenia bagażu.
 • numer konta klienta, na który zostanie wypłacone odszkodowanie, jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przewoźnika.


PRZEWÓZ ZWIERZĄT (dot.: rejsy czarterowe, psy i koty)
Istnieje możliwość przewożenia zwierząt o wadze do 5 kg. (łącznie z klatka o wymiarach 45x35x20 cm). Zwierzęta te mogą podróżować, w kabinie pasażerskiej po uzyskaniu wcześniejszej zgody przewoźnika (podczas jednego lotu może być przewożone 1 zwierze na całym rejsie). Musza też posiadać wszelkie niezbędne pozwolenia i zaświadczenia od weterynarza również w języku angielskim. Zapytanie o pozwolenie przewozu należy przesłać nie później niż 4 dni robocze przed data wylotu. Opłata za przewóz zwierząt jest pobierana zgodnie z Tabela Opłat Dodatkowych, po wcześniejszej akceptacji przez przewoźnika. Linie lotnicze w żadnym przypadku nie odpowiadają za obrażenia cielesne lub śmierć zwierzęcia podczas podróży.

DZIECI DO 2 LAT – INFANTY
Dzieci do 2 lat podróżują w.g. specjalnych taryf (tj. bezpłatnie) pod warunkiem, że odbędą podróż na kolanach osoby dorosłej. Z jedna osoba dorosła może podróżować tylko 1 niemowlę. (Dotyczy rejsów czarterowych) Za infanta, uznaje się dziecko, które w dniu wylotu i powrotu z/do Polski nie ukończyło 2-ego roku życia.
 
KOBIETY W CIĄŻY
Kobiety w ciąży mogą podróżować na pokładzie samolotów wg następujących zasad:
do 26 tygodnia ciąży - muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia podróży
pomiędzy 27 a 34 tygodniem - muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia podróży oraz potwierdzające zaawansowanie ciąży.
powyżej 34 tygodnia - przewoźnik może odmówić przyjęcia kobiety na pokład samolotu. Jeżeli jednak będzie ona podróżować, przewóz odbywa się na własne ryzyko kobiety i przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

OSOBY PODRÓŻUJĄCE NA WÓZKACH INWALIDZKICH oraz NIEWIDOMI
Osoby podróżujące na wózkach inwalidzkich przewożone są bez dodatkowych opłat (za wózek również). Pasażerów poruszających się na wózkach, którzy poruszają się samodzielnie po schodach i w samolocie przyjmowane są na pokład bez ograniczeń. Osoby, które potrzebują asysty na schodach i w samolocie mogą zostać przyjęte tylko 4, przy czym możliwe jest przyjęcie tylko 2 osób poruszających się na wózku po pokładzie, a w locie dłuższym niż 3 godziny taka osoba musi podróżować z osobą towarzysząca. Wózki inwalidzkie pasażerów przewożone są jako bagaż rejestrowany i mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero pod samolotem. Baterie od wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu.
Osoby niewidome, mogą podróżować z psami przewodnikami bez dodatkowych opłat w kabinie pasażerskiej, pies przewodnik musi mieć założony kaganiec na czas lotu. Linie lotnicze musza zostać poinformowane o podróży osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku, niewidomych, głuchoniemych) najpóźniej na 4 dni robocze przed data wylotu.
 
ODPRAWA PASAŻERÓW
- odprawa rozpoczyna się na 2 godziny przed godzina odlotu i kończy 35 min przed godzina odlotu.
- pasażer obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości paszportu lub dowodu osobistego (dotyczy krajów Unii Europejskiej) - nowego wzoru, z możliwie aktualnym zdjęciem. Brak dokumentu lub dokument nieaktualny skutkuje odmowa przyjęcia na pokład bez prawa zwrotu kosztów biletu i świadczeń.
- pasażerowie podróżujący z infantami maja prawo do odprawy poza kolejnością.
- pasażerowie pod wpływem alkoholu lub skąpo odziani (stroje kąpielowe, bielizna) mogą nie zostać wpuszczeni na pokład samolotu.
- pasażerom, nie wolno przewozić w bagażu podręcznym, opakowań o pojemności powyżej 100 ml, w przypadku niezastosowania się do tego wymogu, opakowania o wyższej pojemności będą skonfiskowane przez straż graniczną.

 

AlmaturBest Reisen Group Ecco TravelExim ToursRegobisAturKonsorcjum.pl Trade&Travel CompanyCoral Travel
Wykonanie KSI Media Korzystanie z serwisu oznacza akceptacją regulaminu. Opublikowane na stronie informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego